LATIHAN INTERAKTIF

Arahan : Lengkapkan sukukata awalan pada perkataan berdasarkan gambar di bawah.___ ___ l   a   k   i___ ___ r   e   t   a___ ___ n   i   t   a