PENGENALAN LITERASI

Literasi didefinikan sebagai keupayaan untuknmembaca, menulis dan memahami perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk yang mudah dengan menggunakan kata hubung mudah serta mengaplikasikan pengetahuan dalam pembelajaran dan komunikasi harian.