RPH

CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

HARI / TARIKH  : ISNIN 23/10/2011                                 MASA : 9.15 - 9.45 pagi
KELAS : 2 SUCCESS                                                          BIL.MURID : 10 murid
TEMA : 1. PERSEKITARAN SAYA
Tajuk : 1.1 membaca dan menulis perkataan sukukata terbuka KV KV KV
Kemahiran : 2. membina dan menulis perkataan
                      2.1 membina dan menulis perkataan yang mengandungi sukukata terbuka KV KV KV

Objektif : Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat:
1) membaca dan menulis perkataan sukukata terbuka KV KV KV dengan betul.
2) membina dan melengkapkan sukukata terbuka KV KV KV dengan betul.

Aktiviti :
1) membina perkataan yang mengandungi sukukata terbuka KV KV KV berdasarkan gambar.
2) melengkapkan sukukata awal berdasarkan gambar.
3) membaca perkataan sukukata terbuka KV KV KV.

Sistem bahasa : Tatabahasa                    Pengetahuan sedia ada : memahami perkataan sukukata terbuka KV
BBM : Belon, kad Gambar, Kad Perkataan, Lembaran Kerja
Nilai : bekerjasama, Prihatin
Refleksi :.......................................................................................